hits

Som Nazi, så homo; jakten på mongoloide

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) godkjente på forsommeren 2017 at den omdiskuterte blodtesten NIPT kan brukes til å identifisere mongoloide fostre.  Allerede i 2015 sa Bioteknologirådet ledet av Kristin Halvorsen, tidligere leder av Sosialistisk Venstreparti , ja til bruk av NIPT.

 

Etter det vi forstår er hans lille bidrag å tilrettelegge for at "vernichtigung lebensunwerten Lebens", eller ødeleggelse av uverdig liv på godt norsk,  kan skje på en mer skånsom måte.

I følge Høie er hensikten å begrense bruken av fostervanns- og morkakeprøver, noe som innebærer risiko for spontanabort.

 

Etter at Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei med Adolf Hitler i spissen kom til makten i 1933, ble lov om "Forebyggelse av arvesyk etterslekt" vedtatt.

Sommeren 1933 ble lov om tvangssterilisering vedtatt.

1. sept. 1939 kom følgende Führerbefehl: "Riksleder Bouhler og Dr. Brandt har ansvar for utvidelsen av legenes autoritet, som vil bli angitt ved navn, for at pasienter som betraktes som uhelbredelige i henhold til den beste mulige humane vurdering av deres helsetilstand skal få en død i nåde."

Avlivningsprogrammet som ble iverksatt ble kalt "Aktion T4" etter gateadressen i Tiergartenstraße.

Øverste leder var Viktor Brack, og medisinsk leder var den homoseksuelle Dr. Werner Heyde.

Det er antatt at ca. 200 000 mentalt syke og handicappede ble myrdet, hvorav omkring 6000 barn.

Rykter om programmets eksistens sivet etterhvert ut, og pga. uro i den tyske befolkningen samt protester fra Kirken, ble det offisielt stanset.

Det er verd å merke seg at det første eksperimentet med gass i et hermetisk lukket rom ble utført på psykisk syke i 1940.

 

Nå skal det sies at det er stor forskjell på situasjonen i vårt moderne, liberale og sekulære Norge og Tyskland under det Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

ØI Tyskland pågikk dødshjelpprogrammet i hemmelighet. Det ble brukt tvang mot høyst levende ofre.

I Norge er ofrene ennå ikke født. Det hele skjer i full åpenhet med frivillighet fra de vordende mødres side.

I Norge i dag tar 9 av 10 abort dersom Downs syndrom blir påvist. Noen vil kanskje hevde at noen mongoloide fra eller til ikke betyr all verden, gitt at det utføres ca. 14 000 aborter av antatt friske fostre i Norge årlig.

Aborttallene har ligget nokså stabilt på det nivået, etter at Det Norske Arbeiterpartei med Gro Harlem Brundtland i fremste rekke, innførte sjølbestemt abort ved lov av 16. juni 1978.

 

I likhet med Nazi-Tyskland har vi i Norge satt en tykk strek over det 5. bud som sier "Du skal ikke slå i hjel". Når Gud er død, er alt tillatt.

I Nazi-Tyskland hadde både statsråd Høie og hans ektemann mest sannsynlig havnet i konsentrasjonsleir med en rosa trekant på brystet.

 

Litteratur: Dødens leger av Yngvar Ustvedt.

 #politikk

#helse

 

 

9 kommentarer

Narve

06.09.2017 kl.14:53

Hvorfor bruke nazi-tyskland som eksempel, når du kan bruke norsk politikk fra samme periode istedet? Nazistene fulgte bare trendene og det normale synet rundt i Europa på eugenikk på den tiden, selv om de etterhvert endte med å ta det til det ekstreme. Aktiv eugenikk var ansett som en progressiv sak og de konservative motsatte seg dette. Bl.a. hentet nazistene inspirasjon fra Demokratene i USA rundt rasespørsmål, men selv nazistene mente at loven som klassifiserte sorte som alle som hadde "en dråpe svart blod" ble for ekstremt selv for dem.

Det store spørsmålet her er hva DU vil gjøre for å hjelpe en famile som evt. får et barn med Downs. Mener du det er riktig å kreve at en familie potensielt får hele verden snudd på hodet og delvis ødelagt (jada, noen har også udelt positiv erfaring) resten av livet, for at du skal sitte og hevde moralsk overlegenhet over andre uten å løfte en finger selv?

Stiller du opp som avlastning og støttekontakt gratis? Eller mener du at skattebetalerne skal spytte i potten så du kan føle deg bedre? Akkurat som i innvandringsdebatten der alt for mange som ikke bidrar verken med egeninnsats eller netto økonomisk, ønsker å bruke andres penger for å føle seg bedre og høyverdige selv. Den eneste faktiske "verdien" de tilfører samfunnet er å kalle andre "nazi" så de selv kan bli høye på sin egen innbilte altruisme.

Homolobby

06.09.2017 kl.20:04

Hei Narve. Homolobby mener at det prinsipielt sett er galt å slå i hjel. Vi frykter at det vi har sett så langt bare er begynnelsen. Og vi må alle bidra over skatteseddelen.
Hilsen Redaksjonen.

Narve

07.09.2017 kl.13:40

Hva er definisjonen din av å slå ihjel? Nå er jeg verken abortmotstander eller noen stor tilhenger, men hvordan man definerer å slå ihjelp er jo ganske subjektivt inntil enn viss grense.

På et eller annet tidspunkt må et forster defineres som individ, men der har vi bare rådende vitenskap å forholde oss til, i tillegg til føleri og moralisme på den andre siden. Abort er alltid problematisk, eller bør i det minste være det.

Er liv nødvendigvis et individ? Når vil "liv" omhandles av juridiske lover som beskytter individer mot vold og mord?

Og det er ikke noe som heter "vi" når det gjelder å bidra. Det er stort sett en ordlyd som brukes for å moralisere over de som ønsker å disponere pengene sine i tråd med hva de selv ønsker, fremfor hva andre ønsker at de skal bruke pengene sine på (som gir dem selv materielle eller emosjonelle goder på andres regning).

Å pålegge andre både merarbeid, redusert livskvalitet for seg selv og et mulig uønsket barn, samt høyere skatt på bakgrunn av moralisme er ikke veien å gå.

05.10.2017 kl.02:48

Kunne tenke meg å se kilder på disse anklagene mot Tyskland, men som vanlig uteblir disse. Rart med det.

Runar

11.12.2017 kl.17:58

Så du vil hindre kvinner i å kunne velge om de vil føde et barn med downs? Du vil nekte de den muligheten? Skal all abort være ulovlig?

Og hvorfor trekker du inn din gud? Om det er guden i bibelen så har han drept millioner av mennesker i bibelen alene..... så jeg tror neppe at han var så flink til å følge sine egne bud....

Homolobby

11.12.2017 kl.20:15

Hei Runar: Abort er galt, er du ikke glad for at din mor ikke aborterte deg?

Jeg aner ikke hvor du har tallene dine fra.
Vi vet jo hvordan det går uten Gud. Hvor mange titalls millioner døde er ikke de gudløse kommunistene og nazistene ansvarlig for? Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao, Hitler etc.
Mvh Red.

Runar

11.12.2017 kl.21:46

Så du er i mot abort fordi bibelen sier det er galt, men du er for homofiles rettigheter påtross av at bibelen sier at man bør drepe de? Hvor er logikken?

Drapstallene til Gud kan du fort finne på nett. Feks her; https://rationalwiki.org/wiki/Examples_of_God_personally_killing_people

Nazistene var ikke gudsløse.... De hadde "Gud er med oss" på beltene sine, og var hovedsaklig kristne.....Og det er forskjell på å drepe fordi man føler at en gud har gitt beskjed om det, og å drepe fordi man selv vil ha mer makt.

Om du følger bibelen så er ikke foster, som er under en måned gamle, mennesker (http://no.bibelsite.com/nor/leviticus/27.htm)

Homolobby

11.12.2017 kl.21:57

Hei Runar: Det sier vel seg selv hvorfor syndefloden skjedde. Det tryggeste er å følge Hans bud.

Ad homoseksuelle; Du skal ikke slå ihjel.

Ingen er kristne pga. en beltespenne. Antar du har hørt om DDR, Deutsche "Demokratische" Republik...

Runar

11.12.2017 kl.22:38

Det var ikke bare ved syndefloden at din gud skal ha drept barn og andre mennesker. Det skjer gjentatte ganger i bibelen.

Når det gjelder homofili så står det ganske klart i bibelen at homofile skal drepes http://no.bibelsite.com/leviticus/20-13.htm

Eller er dette bare en liten tullefeil som du ignorerer? For det virker som at man KAN drepe andre om det er på bakgrunn av å ikke adlyde viljen til din gud....

Hevder du virkelig at nazistene ikke var for det meste kristne???

Skriv en ny kommentar

Homolobby

Homolobby

30, Agdenes

Følg nyhetsoppdateringer på Twitter https://twitter.com/HomolobbyInt . Homolobby ønsker å være den foretrukne ressurssiden for spørsmål rundt kjønn, legning og seksualitet. Vi håper å få i gang gode debatter med høyt læringsutbytte.

Kategorier

Arkiv